مرکز تخصصی تعمیرات کوماکس commax

سیستم تقویت تصویر - دوربین

سیستم تقویت صدا - تقویت آمپلی فایر

سیستم تقویت دربازکن و جبران کمبود ولتاژ

سیستم تقویت زنگ - جبران کمبود سیگنال زنگ

سیستم تقویت رنگ در مدار RGB