تعمیر آیفون تصویری در محل

تعمیرات تخصصی و حرفه ای

تعمیر انجام شده گارانتی می گردد

از قطعات اصلی استفاده می شود

تعمیرات در محل و در حضور مشتری انجام می شود

قععات تعویض شده معیوب تحویل مشتری می گردد


شماره تماس :


۳۳۸۳۶۳۶۶


۰۹۱۲۸۰۰۰۶۵۷